Covid

COVID SAFE TICKET

Het Covid Safe Ticket is eenvoudig te verkrijgen via de CovidSafeBE-app die je download op je smartphone.

Nederlandse bezoekers downloaden de CoronaCheck-app. Alle overige niet-Belgen zullen het Europese Digitale Groene Certificaat moeten voorleggen.

Vervolgens kan jij jouw persoonlijke QR-code activeren wanneer je voldoet aan minstens 1 van de volgende 4 voorwaarden:

– je bezit een vaccinatiecertificaat waarmee je bewijst dat je al minstens 2 weken volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19

– je bezit een negatief PCR-testcertificaat (opgelet: deze is slechts 48 uur geldig!)
– je bezit een negatief antigeen(snel)testcertificaat (opgelet: deze is slechts 24 uur geldig!)

– je bezit een herstelcertificaat (opgelet: maximaal 6 maanden oud) die aantoont dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve PCR-test.

Indien je niet voldoet aan minstens 1 van de voorwaarden hierboven neergeschreven zal de toegang tot Highlight Festival 2021 ontzegd worden.

PCR-testen en antigeen(snel)testen dienen te worden afgenomen bij officiële instanties die gekoppeld zijn aan de database van de overheid.

Dit kan je huisarts zijn, een COVID-19 testlocatie in je gemeente of voor de antigeen(snel)testen bij één van de aangesloten apothekers in België.

Er zullen geen antigeen(snel)testen worden afgenomen bij de inkom van het festival!

Wie ziek is of symptomen vertoont zoals bijvoorbeeld koorts kan alsnog de toegang geweigerd worden.

Neem dus je verantwoordelijkheid en beslis voor jezelf hoe jij veilig en gezond komt feesten op Highlight Festival!

ZULLEN ER REGELS ZIJN VOOR SOCIAL DISTANCING?

We zullen Highlight Festival alleen laten plaatsvinden als er geen regels gelden qua social distancing op het festivalterrein. Mochten deze regels (opnieuw) worden opgelegd, dan zullen we Highlight Festival niet laten doorgaan.

In dat geval wordt je ticket omgezet naar een voucher voor de overeenkomstige waarde van je ticket. Deze voucher is een krediet-tegoed dat je kan gebruiken voor de aankoop van tickets van Highlight Festival wat zal plaatsvinden op 27 Augustus 2022. Vouchers zijn niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar.

MOET IK EEN MONDMASKER DRAGEN TIJDENS HET FESTIVAL?

Het zou kunnen dat het verplicht is om een mondmasker te dragen VOOR dat je Highlight Festival betreedt, bijvoorbeeld bij de wachtrij voor de entree waar je gecontroleerd wordt of je aan alle voorwaarden voldoet om het festival te mogen betreden. Maar eens je binnen bent op het festival dan willen wij dat iedereen zich vrij kan bewegen, kan zingen en kan dansen.

Je bent natuurlijk altijd vrij om op het festival een mondmasker te dragen als jij je daar prettiger bij voelt.

Moest een mondmaskerplicht op het festival toch opnieuw worden ingevoerd, dan besluiten we als organisatie Highlight Festival niet te laten doorgaan.

In dat geval wordt je ticket omgezet naar een voucher voor de overeenkomstige waarde van je ticket. Deze voucher is een krediet-tegoed dat je kan gebruiken voor de aankoop van tickets van Highlight Festival wat zal plaatsvinden op 27 Augustus 2022. Vouchers zijn niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar.

MOET IK GEVACCINEERD ZIJN OM HET EVENEMENT TE BEZOEKEN?

Laat ons voorop stellen dat wij als organisatie van mening zijn dat iedere bezoeker de vrijheid moet hebben om te bepalen of hij of zij zich wel of niet laat vaccineren en hier uiteraard ook de kans toe gehad moet hebben.

Er is echter wel een belangrijke voorwaarde, namelijk dat alle bezoekers (alsook de medewerkers en artiesten) een geldig Covid Safe Ticket kunnen laten scannen voor ze het festivalterrein betreden.

Niet-Belgen zullen het Europese ‘Digital Green Certificate’ moeten voorleggen.

Het Covid Safe Ticket is eenvoudig te verkrijgen via de CovidSafeBE-app die je download op je smartphone.

Vervolgens kan jij jouw persoonlijke QR-code activeren wanneer je voldoet aan minstens 1 van de volgende 4 voorwaarden:

– je bezit een vaccinatiecertificaat waarmee je bewijst dat je al minstens 2 weken volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19

– je bezit een negatief PCR-testcertificaat (opgelet: deze is slechts 48 uur geldig!)
– je bezit een negatief antigeen(snel)testcertificaat (opgelet: deze is slechts 24 uur geldig!)

– je bezit een herstelcertificaat (opgelet: maximaal 6 maanden oud) die aantoont dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve PCR-test.

Indien je niet voldoet aan minstens 1 van de voorwaarden hierboven neergeschreven zal de toegang tot Highlight Festival 2021 ontzegd worden.

PCR-testen en antigeen(snel)testen dienen te worden afgenomen bij officiële instanties die gekoppeld zijn aan de database van de overheid.

Dit kan je huisarts zijn, een COVID-19 testlocatie in je gemeente of voor de antigeen(snel)testen bij één van de aangesloten apothekers in België.

Er zullen geen antigeen(snel)testen worden afgenomen bij de inkom van het festival!

Wie ziek is of symptomen vertoont zoals bijvoorbeeld koorts kan alsnog de toegang geweigerd worden.

Neem dus je verantwoordelijkheid en beslis voor jezelf hoe jij veilig en gezond komt feesten op Highlight Festival!

Meer info vind je op https://covidsafe.be.

Wanneer je als bezoeker niet kan of wenst te voldoen aan de regels die de organisator hanteert of opgelegd krijgt van de (lokale) overheid om het evenement te kunnen laten plaatsvinden kan dit de weigering tot de toegang van het evenement betekenen zonder enige vorm van restitutie.